Remiss angående JV seminföreskrift

Remiss angående Statens Jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur

Jordbruksverkets förslag 2014-11-04 (PDF)

Vårt svar 2014-12-01 (PDF)