Nyhetsbrev 2, 2019

BÄSTA MEDLEM! 

Säsongens höjdpunkt brukar infalla så här dags, d.v.s. nu börjar antalet ston till undersökning minska. Förr låg höjdpunkten runt midsommar, nu verkar den ha förskjutits lite, åtminstone vad beträffar ridhästarna. 

Ny hemsida Vår nya hemsida är klar och med den följer ett nytt inloggningssystem. Ni måste själva tillverka er inloggning, vilken sedan godkänns för dem som betalt medlemsavgiften för 2019. Om du är osäker på om du betalt medlemsavgiften eller ej kan du gå in på vår gamla hemsida www.stuteriveterinarerna.se och logga in med “hingst” och “hingst”. Gå sedan till Medlemsregistret där du ser om du betalt för 2019 eller ej. Medlemsavgiften är som vanligt 200 kronor och betalas in på BG 5140-2196. För våra utländska medlemmar: IBAN SE 08 9500 0099 6018 0103 2333. BIC NDEASESS, Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm. 

Skicka ett mail till rebecca@hamrenmedia.se och tala om vilken mailadress du vill använda och vilket lösenord du valt. 

Upprop från Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU:

Till ett forskningsprojekt där vi försöker förutsäga avelshingstars fertilitet behöver vi spermaprover från hingstar som används i seminverksamhet, alla raser. Proverna kommer endast att användas för laboratorieanalyser och kommer inte att användas för insemination. Spermiekvaliteten skall analyseras med olika laboratoriemetoder och vi vill undersöka hur bra dessa metoder förutsäger hingstens fertilitet. Proverna kan skickas till SLU i vanliga seminlådor med kylklampar, avtal med Mats Hästtransporter finns. SLU står för transportkostnaderna och kommer även att ersätta extra arbets- och materialkostnader med 500 kr + moms per hingst. Från respektive hingst behöver vi sedan fertilitetsdata, dvs antal inseminerade ston med olika teknik (färsk/kyld sperma) och antal dräktiga ston vid säsongens slut. Vi behöver 10–15 ml sperma per hingst, spädd för transport och en transportsperma-journal med alla uppgifter ifyllda. Forskningsprojektet finansieras av forskningsrådet FORMAS. För frågor och mer information, kontakta Anders Johannisson, E-post anders.johannisson@slu.se, telefon 018-672140 (säkrast mellan kl 9–16). 

Styrelsen genom,

Kerstin Darenius, f.d. ordförande och Görel Nyman, ordförande