Aktuellt

Kallelse till årsmötet och vårmötet den 1 mars 2024

Välkomna på SSVFs årsmöte 2024 (2023 års verksamhet) samt SSVFs vårmöte fredagen den 1 mars 2024!

Årsmötet börjar kl 16.30 på Rosersbergs slott och avslutas med middag kl 19.00 för de som önskar (självkostnadspris). Om du inte deltar i vårmötet (se nedan) men önskar anmäla till middagen kontakta gorel.nyman@gmail.com. Rosersberg ligger mellan Märsta och Upplands Väsby, vid E4 nära Arlanda.

Vårmötet håller vi på Lövsta stuteri. Det blir en heldag med föredrag, studiebesök vid Lövsta seminstation och visning av hingstar under ryttare på Lövsta gård. Inbjudan, program och anmälan hittar du i länken, anmälan senast fredag 16 februari!

https://www.trippus.net/Svenskstuteriförening2024

Glöm inte att betala medlemsavgiften som är 200 kr. Det går bra att betala via Swish 1236467369 eller som tidigare på BG 5140-2196. Uppge namn och e-postadress.

Vid frågor: Vänligen kontakta Görel Nyman via mejl gorel.nyman@gmail.com

Väl mött!  Styrelsen genom Görel Nyman, ordförande

16 februari 2024|

Läsvärda artiklar

Länkar

Allmänna länkar

Sveriges Veterinärförbund

FASS

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Jordbruksverket

IVIS International Veterinary Information service

BEVA British Equine Veterinary Association

AHT Animal Health Trust

ASVH Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga  Hästen

ASVT Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen

Svensk Travsport

Föl – och ammajouren

Wiley-Blackwell 

AAEP

Länkar till Medlemmar

Bollerups Hästklinik – Ann & Anders Gånheim

Hässleberga Gästgivargård – Lena Nyström

Select Breeders Service Sweden – Kerstin Darenius

Till toppen