Aktuellt

Kallelse till årsmötet och vårmötet den 1 mars 2024

Välkomna på SSVFs årsmöte 2024 (2023 års verksamhet) samt SSVFs vårmöte fredagen den 1 mars 2024!

Årsmötet börjar kl 16.30 på Rosersbergs slott och avslutas med middag kl 19.00 för de som önskar (självkostnadspris). Om du inte deltar i vårmötet (se nedan) men önskar anmäla till middagen kontakta gorel.nyman@gmail.com. Rosersberg ligger mellan Märsta och Upplands Väsby, vid E4 nära Arlanda.

Vårmötet håller vi på Lövsta stuteri. Det blir en heldag med föredrag, studiebesök vid Lövsta seminstation och visning av hingstar under ryttare på Lövsta gård. Inbjudan, program och anmälan hittar du i länken, anmälan senast fredag 16 februari!

https://www.trippus.net/Svenskstuteriförening2024

Glöm inte att betala medlemsavgiften som är 200 kr. Det går bra att betala via Swish 1236467369 eller som tidigare på BG 5140-2196. Uppge namn och e-postadress.

Vid frågor: Vänligen kontakta Görel Nyman via mejl gorel.nyman@gmail.com

Väl mött!  Styrelsen genom Görel Nyman, ordförande

16 februari 2024|

Läsvärda artiklar

Svensk Stuteriveterinärförening

Svensk Stuteriveterinärförening bildades år 2000 på initiativ av Kerstin Darenius och Anders Gånheim. Föreningens första verksamhetsår var 2001 och ca 120 veterinärer med intresse för hästreproduktion är medlemmar.

Föreningens verksamhetsmål är att:

  • Initiera och aktivt påverka aktuella frågor inom hästreproduktionens område.
  • Verka för en hög etisk och yrkesmässig standard inom hästreproduktionens område.
  • Verka för goda kollegiala förhållanden tillsammans med Hästsektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.
  • Befrämja fort- och vidareutbildning av veterinärer inom hästreproduktionens område samt följa den internationella utvecklingen inom detta område.

Föreningen har under sina elva verksamhetsår ordnat möten med olika teman, vartannat år mindre möten öppna enbart för medlemmarna och vartannat år större möten där vi även bjudit in hingsthållare, seminassistenter och annan stuteripersonal samt intresserade hästägare. Många svenska föreläsare har passerat revy och vi har har även lyckats engagera internationella topp-föreläsare som:

Föl betar

2002     Sue McDonnell, University of Pennsylvania, USA
2004     Sandro Barbacini, SBS-Europe, Italien & Tom Stout, University of Utrecht, Holland
2006     Dickson Varner, University of Texas, USA & Terttu Katila, University of Helsinki, Finland
2008     Michelle LeBlanc, Rood & Riddle Hospital, Lexington KY, USA
2010     Paul Loomis, Select Breeders Service, Chesapeake MD, USA
2016     Stefania Bucca, Qatar Racing and Equine Club, Doha, Qatar & Peter Daels, University of Gent, Belgien
2017     Denis Necchi, Cremona, Italy
2018     Sue McDonnell, University of Pennsylvania, USA & Dominique Burger, University of Berne, Schweiz

Till toppen