Nyhetsbrev 1, 2020 

Coronapandemin till trots har portarna till seminstationerna för säsongen 2020 öppnat. 

Det är en annorlunda vår i hela världen och stationerna har en del nya riktlinjer och rutiner på grund av den rådande Corona-situationen. Många har lämnat information till stoägarna för att minimera antalet människor som rör sig på stationen och att följa Folkhälsomyndighetens råd. Lövsta seminstation spelade in en liten film som du kan se här. 

I skrivande stund har vi inte sett effekterna av begränsningar avseende transporter av sperma men ”Mats slinga” går som vanligt i Sverige och utfallet av säsongen får vi se i höst. 

Årsmötet den 8 november 2019 lockade medlemmar som fick ta del av ett intressant föredrag ”Hästens herpesvirus, en aktuell sjukdom med många frågor” av statsveterinär Gittan Gröndahl från SVA. 

Vid mötet diskuterade deltagarna hur föreningen ska kunna attrahera fler medlemmar och öka aktiviteterna. Styrelsens planerade kurs för hösten 2020 får nu skjutas till vårvintern 2021 p.g.a. den pågående pandemi men vi försöker anordna årsmötet med program i oktober 2020 om det är möjligt. 

En annan påbörjad aktivitet är att få kontakt med, och bjuda in, säsongsarbetande veterinärer till föreningen. Lena Malmgren och Kerstin Darenius träffade veterinär Aurélie Allard, DVM, DipECAR, som sedan flera år är verksam som stuteriveterinär vid Salsbro stuteri i samband med European Practitioners Symposium on Equine Reproduction (ESER) konferens i Ghent i februari 2020. Aurélie Allard är positiv att hjälpa till med projektet. Vi hoppas också att få stöd från Jordbruksverket. 

För att underlätta betalningar har föreningen parallellt med bankgirot (BG 5140-2196) skaffat Swish 1236467369. Medlemsavgiften är fortfarande 200 kr och emottages tacksamt, glöm inte att ange namn och e-postadress. 

Nu introduceras även en Facebook grupp Svensk Stuteriveterinärförening för medlemmarna. Hemsidan med samma namn kvarstår under året och styrelsen avser att träffa webmaster under året.