Kallelse till årsmötet 8 november 2019

Kallelse till årsmötet 8 november 2019

Seminarium fredagen den 8 november 2019 kl 14–17. Föreningens årsmöte hålls omedelbart därefter.

“Hästens herpesvirus, en aktuell sjukdom med många frågor”.

Några av frågorna som kommer at belysas av experter från SVA och SLU är:

  • Varför leder EHV1-infektion ibland till kastning och neurologisk sjukdom?
  • Hur överförs infektionen och varför är herpes en livslång infektion hos häst?
  • När och hur länge kan en häst sprida viruset?
  • Hur kan man ställa diagnosen?
  • Finns det en ökad risk för fall av både den neurologiska formen och av virusabort
  • under kommande vinter med tanke på utbrott under förra vintern?
  • Hur kan vi skydda våra dräktiga ston och tävlingshästar?

Plats: VHC, Ultuna (runda huset)

Kostnad för medlemmar: 200 riksdaler, icke medlemmar 300 kr (inkl fika)

Vi bokar bord i Uppsala för en gemensam middag för de som önskar (egen bekostnad).

Sista anmälningsdag är: Måndagen den 4 november.

Vid frågor: Vänligen kontakta Görel Nyman via mejl gorel.nyman@slu.se

Anmälningar skickas till: Susanne.Pettersson@slu.se

Medlemsavgift 2019: Är du veterinär och har glömt att betala medlemsavgiften? 200 kr mottages tacksamt på BG 5140-2196. Meddela namn och e-postadress på inbetalningen.

Styrelsen genom

Görel Nyman, ordförande