Nyhetsbrev 1, 2021

Ytterligare en stuterisäsongen är till ända i pandemins år 2021. Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpades ju redan föregående säsong så både djurägare och personal var i år vana med begränsad rörlighet på seminstationen. Många av oss seniora stuteriveterinärer hann ju också bli vaccinerade inför säsongen. 🙂 

Även i år har antalet ston i avel ökat i Sverige och på Lövsta där jag verkar har vi seminerat fler ston under 2021 jämfört med de senaste åren. Sett så här i backspegeln så var det en lite svajig säsong med vädersvängningar, en kall vår, stekhet och torr högsommar och så småningom en normalt tempererad sensommar. Totalt sett kanske de flesta nådde ett bra dräktighetsresultat men det var lite darrigt med dräktigheterna i hettan. Det finns en del studier som indikerar att värmestress från träning kan påverka embryoförekomst vid embryotransfer på sto men undersökningar avseende yttertemperaturens påverkan på fertiliteten vore önskvärt. 

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till kursledare och lärare som gjorde det möjligt att genomföra både AI-kursen för veterinärer och seminassistentkursen under våren 2021. Kurserna genomfördes med digitala föreläsningar och seminarier och de praktiska övningarna genomfördes i mindre grupper på Ultuna respektive Bollerup. 

SSVFs styrelse har vid sina senaste möten diskuterat hur vi ska kunna erbjuda aktiviteter. Den pågående pandemin har inte underlättat arbetet men vi jobbar vidare och hoppas att föreningen ska kunna erbjuda en kurs på Grythyttan med tema ”diagnostik och behandling av endometrit” under vårvintern 2022. 

För den som önskar förkovra sig anordnar European Practitioner Symposium on Equine Reproduction ”3rd Edition of the European Practitioner Symposium on Equine Reproduction” den 10–11 February 2022 vid campus i Ghent, Belgium. Mer info här.

Ett ytterligare tips är online-webinar som hålls av Dr. Tullis Matson, Stallion AI Services, England och levereras genom British Breeding. Det finns också möjlighet att följa flera webinars från https://british-breeding.com/webinars. 

Under 2021 finns följande webinars online. Även tidigare webinar finns att följa på hemsidan. 

  • Tullis Talks about Preparing your Stallion for the Breeding Season 
  • The Nick Mills Memorial Lecture – New Technologies in Equine Reproduction 
  • Tullis Talks about Genetic Preservation and Animal Cloning 

SSVF kommer i år att genomföra årsmötet fredagen den 26 november 2021 med digital uppkoppling via Zoom. VMD Frida Martin som nyligen disputerat på hästens spolmask med avhandlingen “From field to genetics: anthelmintic resistance in the equine roundworm Parascaris univalens” kommer att presentera sina resultat kl 16.00 och därefter följer årsmötet. 

Medlemsavgift:

För att underlätta betalningar har föreningen parallellt med bankgirot (BG 5140-2196) skaffat Swish 1236467369. Medlemsavgiften är fortfarande 200 kr och emottages tacksamt, glöm inte att ange namn och e-postadress. 

En Facebook grupp ”Svensk Stuteriveterinärförening” finns för medlemmarna. Hemsidan med samma namn kvarstår. 

Knivsta den 6 november 2021 

Med vänlig hälsning från Görel Nyman, ordf SSVF