Nyhetsbrev 2, 2020 

Summa summarum så blev inte stuterisäsongen under coronaåret 2020 så tokig ändå. Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer begränsade rörligheten på stuteriet och vi upplevde betydligt färre besökare i seminhallen, i alla fall på min arbetsplats. Alla inblandande, både personal och hästägare, visade stor följsamhet till de råd som rekommenderats. Något vi däremot inte hade räknat med var att antalet ston för inseminering skulle öka. Även förfrågan om embryotransfer ökade, troligen som en följd av att tävlingsverksamheten stoppades under vår- och sommarperioden. Fler hästägare valde att lämna stona på stationen under hela eller delar av säsongen, så även om flödet av människor minskade så ökade antalet hästar på stuteriet. Så skönt att vi slapp utbrott av smittsamma hästsjukdomar. 

Styrelsen har vid sina senaste möten diskuterat hur föreningen ska kunna attrahera fler medlemmar och öka aktiviteterna men den pågående pandemin underlättar inte det arbetet. Vi jobbar ändå vidare på flera fronter. 

Glädjande nog har SLU förberett en AI-kurs för veterinärer under vecka 7 nästa år och vi får hålla tummarna för att den går att genomföra. Uppmana veterinärer att anmäla sig så att den kan bli av, annonsen bifogas. Universitetet har vid det här laget blivit proffs på att genomföra digitala föreläsningar och interaktiva seminarier men även att ge praktiska övningar i mindre grupper med ordentlig skyddsutrustning, så vi får verkligen hoppas att det går att genomföra kursen 2021. I skrivande stund har jag ingen ny information om seminassistentkursen för 2021 men vet att det förs diskussioner för att försöka få till en sådan. 

Den planerade kursen i SSVFs regi som tidigare planerats till hösen 2020 har redan skjutits upp till vårvintern 2021 och nu lutar det åt att den får senareläggas till hösten 2021. Just nu pågår Veterinärkongressen 2020 som en digital tillställning under mottot ”samma innehåll – men ett nytt format”. Det är både en möjlighet och en utmaning som kräver digitala resurser och samordning. Vi får ta lärdom av resultatet och se om det kan vara en möjlighet att genomföra i mindre skala även för en liten förening. 

Troligen kommer SSVF att genomföra årsmötet som en kombinerad IRL (in real life) med digital uppkoppling så håll utkik efter datum. Min tanke är att vi kanske även i år kan presentera ett föredrag inom aktuellt ämne. 

För den som önskar förkovra sig så finns nu internationella webbaserade kurser tillgängliga. The International Symposium on Equine Reproduction (ISER) ger sedan många år vetenskapliga symposium. Det nu annonserade ”2020 1st Pro-ISER Lecture Series in Equine Reproduction” finns tillgängligt, kostar och är riktad till veterinärer. Mer info hittar ni här

Ett ytterligare tips är online webinar som hålls av Dr. Tullis Matson, Stallion AI Services, England. Webinarserien heter ”Tullis talks about stallion management”, och är mycket uppskattad av en internationell publik. Tullis är gratis och mer ”hands on”. Länk här.

Nästa seminarie i Tullis-serien hålls torsdag 22 oktober, 7pm (Live Webinar ”Tullis talks about processing techniques on poor quality semen”) och anmälan sker på webben. Länk finns här. 

Medlemsavgift:

För att underlätta betalningar har föreningen parallellt med bankgirot (BG 5140-2196) skaffat Swish 1236467369. Medlemsavgiften är fortfarande 200 kr och emottages tacksamt, glöm inte namn och e-postadress. 

En Facebook grupp ”Svensk Stuteriveterinärförening” finns för medlemmarna. Hemsidan med samma namn kvarstår

Knivsta den 20 oktober 2020 

Med vänlig hälsning från

Görel Nyman, ordf SSVF