Föreläsningar vid vårt höstmöte i Sjöbo

Denis Necchi: Assisted Reproductive Technique: Embryo Transfer (PDF)

Denis Necchi: Assisted Reproductive Technique: Ovum Pick Up and ICSI (PDF)

Görel Nyman: Embryotransferverksamhet på Lövsta seminstation (PDF)