Görel Nyman

Ordförande

NYMAN, Görel, f.1956, veterinär 1982. Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 2014. Av Jordbruksverket godkänd veterinär för AI verksamhet på häst 1999 och embryotransfer på häst 2012. Veterinär vid Gurresta seminstation 1999- 2006 och Lövsta seminstation 2007-. Jag har under drygt 30 år fött upp sporthästar och ridit sedan tidig ålder.

070-3441226

Trunstaberg 3
741 92 Knivsta

www.tauhorse.se