Behandling av livmoderomvridning hos häst

Författaren Anne Haglund har framgångsrikt behandlat två dräktiga ston för livmoderomvridning med en enkel, billig och ickeinvasiv metod. Ur Svensk veterinärtidning, Nummer 8-9 2012.

Behandling av livmoderomvridning (PDF)