Svampgifter i vallgräs och reproduktionsproblem hos häst

Svensk Veterinärtidning, 2011, 63, 21-24

Svampgifter i vallgräs och reproduktionsproblem (PDF)