Lena Malmgren

Webmaster

Lena Malmgren, född 1953. Veterinär 1978.
Arbetade några år som distriktsveterinär. Därefter anställning, kombinerad lärare/forskartjänst,  på Institutionen för obstetrik och gynekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. Bedrev forskning inom handjursreproduktion, disputerade 1993 och blev docent 1999. Övergick därefter till en anställning som veterinärmedicinsk ansvarig inom läkemedelsindustrin. Har arbetat som stuteriveterinär sedan 1999, först på Gurresta seminstation och under senare år på Lövsta seminstation.