Nyhetsbrev 7, 2012

Två hästar

Bästa medlem i föreningen!

Jul, jul strålande jul! 
Ja, julen står för dörren och jag räknar inte med att ni kommer att hinna läsa detta just nu, kanske i mellandagarna….

Mötet i Norrköping 20-21 oktober
Temat Foder & foderrelaterade problem hos häst samlade 85 deltagare, med föreläsare och utställare. Ett fullmatat schema med intressanta föreläsningar varvade med promenader och utsökt mat & dessutom en riktigt fyndig musikal, Familjen Addams, gjorde helgen lyckad! Våra huvudsponsorer var Lantmännen Kraftt och MSD Animal Health, vilka även bidrog till föreläsningar genom Kristina Ekström och Lena Malmgren. Övriga utställare var SweVet, Vetfoder & Boehringer Ingelheim. Vi planerar att lägga upp en del av föreläsningarna på hemsidan, som en del av ett blivande bibliotek.

Årsmötet 
Fredagen den 19 oktober träffades 21 medlemmar för årsmöte på Restaurang Enoteket. Årsmötet går till historien som det första där vi hade mottagit en motion. Anders Darenius hade yrkat på att föreningen skulle utreda behovet av hästseminverksamhet utanför veterinärtäta områden, med undermeningen att andra än veterinärer, t ex djurägare & husdjurstekniker, i framtiden skall sköta undersökning & seminering av ston. Efter en livlig diskussion blev resultatet att motionen ej bifölls. Vi anser att välutbildade veterinärer med intresse för seminverksamhet är en förutsättning för ett bra resultat och för ett gott djurskydd. Kvällen avslutades med en Italiensk buffé.

Möte på Jordbruksverket 
Jordbruksverket bjöd in till samrådsmöte 5 november med anledning av att det framförts önskemål om en större översyn av föreskrifterna om seminverksamhet med hästdjur. Många organisationer deltog, undertecknad för vår förening, av våra medlemmar deltog dessutom Monica Magnusson-Falk för VIS, Johan Hellander för ASVT, Evamari Lewin för Sveriges Veterinärföbund & Anders Darenius. Den sistnämnde propagerade för en förändring av den nya skrivningen i författningen ” Före varje seminering ska stoet genomgå en gynekologisk hälsokontroll, vilken ska utföras av den ansvariga veterinären”. De flesta på mötet hade inget att erinra mot denna paragraf, då det sedan länge är rutin för alla seriöst verkande seminstationer. Vad en gynekologisk hälsokontroll innebär diskuterades även, utan ett givet svar.

Annika Melin, Växa, tog upp skaderiskerna om husdjurstekniker skulle vidareutbildas för att undersöka & seminera ston. Hon ifrågasatte även om det vore praktiskt genomförbart och billigare med de taxor som tillämpas inom organisationen.

Christina Thörn, Jordbruksverket, informerade om den nya smittskyddsföreskriften K112, vilken kan få stora ekonomiska konsekvenser för stuterierna. Definitionen av stuteri är inte klar och därmed inte vilka som kommer att beröras av de omfattande kraven på en skriven hygienplan.

Enkät om antibiotikaanvändning
Ulrika Grönlund-Andersson har utformat en enkät om antibiotikaanvändning på stuterier som gått ut till veterinärer i USA, Canada, Italien, Storbritannien & Sverige. Vi har delvis hjälpt henne med utformningen av enkäten. Deadline är 1 februari 2013 och det är viktigt att så många som möjligt deltager!
Klicka här för att öppna enkät

Dräktighet/brunst
Vi diskuterade på årsmötet om vi skulle fortsätta med vår rapportering av dr/br eftersom avelsorganisationerna ännu inte får fram de uppgifter vi efterfrågar. Medlemmarna på årsmötet var eniga om att vi skulle fortsätta! De medlemmar som rapporterat förut har fått en påminnelse om rapportering & en del andra har börjat rapportera. Vill du vara med? Rapporteringen stängs automatiskt 31/12 2012 men du hinner fortfarande vara med! Skicka ett mail till kerstin_darenius@yahoo.se och tala om vilket stuteri du vill rapportera från så skickar jag instruktioner.

Aktuella kurser 
Rossdales Periparturient Course 2013 anordnas i Newmarket, UK 14-15 januari. Det går fortfarande att anmäla sig och som medlem i vår förening får du £50 rabatt om du anger koden SSFA.
Läs mer här

Late Pregnant Mare Course anordnas i Åbo, Finland 14-15 januari 2013. En dag ägnas åt föreläsningar i Åbo och för ett begränsat antal deltagare är det sedan wetlab på Ypäjä dagen efter, med demonstrationer av ultraljud på sent dräktiga ston, provtagning av ston mm. Kursen är förlagd till Åbo för att det skall vara lätt för svenska deltagare att ta sig dit med flyg/färja. Stefania Bucca är en mycket erfaren stuteriveterinär och välkänd internationell föreläsare. Vi är några i styrelsen som troligen åker, hör av dig om du vill göra oss sällskap! Anmälningstiden är förlängd till 1 januari 2013.
Läs mer här

Practical Equine Neonatalogy anordnas med såväl internationella som svenska föreläsare på Regiondjursjukhuset i Helsingborg 22-23 mars 2013.
Läs mer här

Hemsidan
Jag hoppas samtliga medlemmar nu lärt sig att hitta till www.stuteriveterinarerna.se

Den publika sidan är öppen för alla och du når medlemssidan genom att logga in. Vi har valt att tillsvidare använda oss av samma användarnamn (stuteri) & lösenord (stuteri) för alla medlemmar. Vi kommer under året att byta inloggningsuppgifter.

Medlemsregistret klickar du på första bokstaven i ditt efternamn, därefter på ditt namn och får då fram din kontaktinformation. Om du vill ändra eller tillföra uppgifter skickar du ett mail till micke.bremberg@telia.com Här ser du även om du betalt medlemsavgiften för innevarande år. Medlemsavgiften är 200:- och inbetalas på föreningens BG 51 40-21 96. För våra utländska medlemmar går det att betala via internet: IBAN: SE08 9500 0099 6018 0103 2333 BIC-kod: NDEASESS, Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm.

Annonstorget är till för alla som vill sälja/köpa/hyra/hyra ut något som kan vara användbart för veterinärer/stuterier. Vi hoppas kunna lägga in fler annonser snabbare när vi lärt oss systemet bättre.

Diskussionsforumet fungerar tyvärr inte, vi hoppas kunna lösa det under kommande år.

Vi tar tacksamt emot foton att användas såväl för nyhetsbreven som för hemsidan! Det kan vara fölningsbilder, vackra häst & naturbilder, dig själv i arbete etc. Hästbilderna som används på den första versionen av hemsidan har vi köpt, nu finns även några bilder tagna av Lena Nyström.

Till er alla från oss alla önskar vi i Styrelsen
En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Kerstin Darenius
Ordförande