Nyhetsbrev 4, 2018

Bästa medlem!

Back to Basics – fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende och behov Nu är det snart sista chansen att anmäla sig till vårt höstmöte i Norrköping 20–21 oktober! Anmälningstiden är förlängd med några dagar till den 14 oktober, du har alltså helgen på dig att anmäla dig! Om du vill ha lite mer kött på benen om vad mötet handlar om så hittar du det i Nyhetsbrev 3-2018.

Även Vidareutbildningen för seminassistenter, som anordnas på samma plats fredagen den 19 oktober, har förlängd anmälningstid till 14 oktober.

Informationprogram och anmälan till båda kurserna

Rossdales Mare Course 2019 hålls 16-18/1 i Newmarket, England. Vi får som medlemmar i vår förening utnyttja rabatten under hela oktober. Ange att du är medlem i ”Swedish Stud Farm Vet. Association”.

Läs mer om erbjudandet här

Embryotransfer Vi har fört diskussioner med Avd. för reproduktion vid SLU om möjligheten att anordna en kurs i ET under 2019/2020. I ett framtidsperspektiv kan man tänka sig att alla som börjar med ET inte behöver göra allt, dvs. seminera givarstoet, synkronisera med mottagarstona, spola, hantera embryon och föra över till mottagarston. Det svåra i den här verksamheten är framförallt att lägga in embryon i mottagarstona. Även att synkronisera givar- och mottagarston och ha tillräckligt med bra mottagarston är en svår del i den här verksamheten. Det skulle underlätta om det fanns en/två hjordar med mottagarston, t ex i Mälardalen och i Skåne, så att man kunde skicka embryon dit. Då kunde flera ställa upp och seminera givarstoet, spola, leta embryon och skicka embryon till en annan station för inläggning. Alternativt kan givarstoet transporteras till en station för spolning och inläggning.

För att åstadkomma en ET-kurs på SLU behöver vi veta om det finns intresse hos er att vara med. Föreläsare blir preliminärt Görel Nyman, och troligen Peter Daels/Denis Necchi. Maila till undertecknad kerstin_darenius@yahoo.se om du är intresserad av att vara med! När vi frågade sist fick vi endast tre svar. Nu frågar vi igen!

Kallelse till årsmötet 19/10 

Välkomna till Norrköping!

Styrelsen