Nyhetsbrev 3, 2018

Bästa medlem!

Som ni tidigare fått information om så anordnar vi i Stuteriveterinärföreningen ett höstmöte 20-21 oktober med titeln Back to Basics- fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende och behov. Vi har valt temat för alla veterinärer som arbetar med häst liksom för hingsthållare, seminassistenter, stoägare och övriga intresserade.

Vi har bjudit in Sue McDonnell, School of Veterinary Medicine´s, New Bolton Center, Pennsylvania, USA, världsberömd etolog och även väldigt kunnig i hästens reproduktion, speciellt hantering av hingstar. Hon föreläste hos oss 2002 och de som var med då glömmer nog aldrig hennes föreläsningar, hon är nämligen en av världens bästa föreläsare. Vi har även andra mycket bra föreläsare t ex Dominique Burger, The Swiss Institute och Equine Medicine, University of Berne, Schweiz och även veterinär på f.d. statsstuteriet Avenches. Han har mycket intressanta rön angående samspelet mellan sto och hingst för bästa dräktighetsresultat, vilket även kan anpassas till seminverksamheten. Jag hoppas att han tar med sig videon och visar när de släppte ihop ett stort antal äldre avelshingstar, som inte kände varandra, och hur lång tid det tog innan de etablerade en rangordning. Vidare har vi Cecilia Müller, SLU som är en lysande föreläsare när det gäller utfodring, Johan Hellander, Menhammar, Lena Malmgren, MSD Animal Health och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad som alla är riktigt bra föreläsare.

Sue McDonnell har bl a en föreläsning med titeln Low stress, low fear handling of equine patients vilken säkert innehåller hur man behandlar icke samarbetsvilliga och stressade hästar på bästa sätt, en situation som vi alla utsätts för. Sue går snart i pension, det här är nog sista tillfället att få höra henne i Sverige. Jag har besökt henne i New Bolton och sett hennes hjord med försökshästar där hon gjort banbrytande forskning. Ponnyerna har även använts till försök om hur hästar kan lära sig olika saker.

Jag föreslog ASVT att man kunde lägga en vidareutbildning för seminassistenter i samband med vårt höstmöte. Sara Lennartsson och Johan Hellander har åstadkommit ett program och information om kursen har skickats ut från SWB och även annonserats på SWB´s och ASVT´s hemsidor. Eftersom vår administratör, Stefan Wengelin Commee AB, även tar in anmälningarna till Seminassistentkursen så betyder det att de som går den kursen får 250:- + moms i rabatt på Back to Basics, de behöver inte betala administrationsavgiften två gånger. Detta regleras i fakturan från Commee. Stefans telefonnummer är 070-34 22 138 om ni har några frågor.

Information om Back to Basics och Seminassistentkursen finns här liksom program, prislista och anmälan där ni även kan boka rum på Elite Grand Hotel. Information om båda kurserna. Vill ni ta med någon medföljande, som kanske vill göra Norrköping på egen hand och inte lyssna på föreläsningarna, så går det bra att boka Come together-partyt, luncherna och hela kvällspaketet på lördagen separat.

Kallelse till årsmötet

Ta gärna med era anställda och familjen på en trevlig helg! Om man inte vill gå på föreläsningarna så finns mycket att göra i Norrköping för såväl vuxna som barn.

Vi är beroende av medlemsavgifterna liksom av många deltagare för att kunna genomföra en så här stor satsning! Om du är osäker på om du betalt medlemsavgiften i år kan du gå in på www.stuteriveterinarerna.se och logga in med häst och häst och sedan titta på Medlemsregister, där finns även BG-numret 5140-2196 och IBAN mm för våra utländska medlemmar.

Välkomna till Norrköping!

Till er alla från oss alla i Styrelsen!
Kerstin Darenius
Ordförande
070-57 36 772
Kerstin_darenius@yahoo.se

Läs mer på vår hemsida www.stuteriveterinarerna.se