Nyhetsbrev 3, 2014

Två hästar

Bästa medlem!

Hösten och vintern innebär stora möjligheter att delta i kurser och skaffa sig nya kunskaper, det behöver vi i hela vårt yrkesverksamma liv!

Infection control in Equine Breeding Farms är gjord för oss som arbetar på stuterier. Kursen är planerad av Ulrika Grönlund, med lite hjälp av undertecknad, och är ett samarbete mellan SLU och Uppsala Universitet. Ulrika har haft ett projekt med hygien och arbete mot antibiotikaresistens på stuterier och gått ut med en enkät om detta i bl a Sverige, Italien, England, USA & Canada. Hon har nu bjudit in svenska föreläsare tillsammans med experter från olika länder när det gäller att förebygga smittspridning på stuterier. Såväl för oss som stuteriveterinärer som för andra som jobbar på stuterierna blir det en matnyttig kurs 4-5 december. Vi har lyckats få en förlängd anmälningstid till 31 oktober. Efter detta datum går det att anmäla sig mot en förhöjd avgift. Program Anmäl dig här

The Nordic Equine Veterinary Conference anordnas av Hästsektionen i Stockholm 30 jan-2 februari 2015. Reproduktionsdelen hålls av Pat McCue, Colorado University, USA, en mycket anlitad föreläsare med gedigen kunskap och erfarenhet. Anmälan senast 29/10, därefter förhöjd avgift. www.nevc2015.se

Rossdales Non Pregnant Mare Course anordnas i Newmarket 14-16/1 2015. Internationellt välkända föreläsare från USA och Belgien tillsammans med engelska föreläsare om ”Current concepts and What´s new?” Medlemmar i vår förening får viss rabatt vid anmälan senast 1/11 med angivande av Voucher Code SFAM, £850. www.whorlpublishing.co.uk./cpd_courses.php

Kallelse till årsmöte 2014
Plats: Radisson Blu Uppsala. Tid: 4/12 ca kl 18.00 i samband med ”Infection Control in Equine Breeding Farms”

Välkommen till årsmötet och anmäl nu till kurserna i flygande fläng, det brinner snart i knutarna!

För Styrelsen
Kerstin Darenius
Ordförande