Nyhetsbrev 2, 2017

Svensk Stuteriveterinärförening
inbjuder till höstmöte med årsmöte
i samarbete med Hästen i Skåne
Sjöbo
21-22 oktober 2017

Tema: Ny teknik inom hästreproduktionen, Embryo-transfer, Ovum Pick Up & ICSI mm
Målgrupp: Lö fm: Alla intresserade!

Ta gärna med er stoägare, seminassistenter, hingsthållare etc.!

Lö em: Medlemmar i Stuteriveterinärföreningen

Sö: Medlemmar i Stuteriveterinärföreningen & anmälda anhöriga/närstående

Föreläsare: Denis Necchi, Italien, Görel Nyman, Ingvar Fredricson, Kerstin Darenius m.fl.
Plats: Biografteatern Flora i Sjöbo, Idegatan 5, 275 80 Sjöbo
Program: Hittar du här
Anmälan: Senast 6 oktober till Commee. Anmälan är bindande. Anmälan gör du här.
Kostnad: Paketpris lördag & söndag 1 800:- + moms. För icke paketpris se Anmälan!
Boende: Hittar du här
Årsmöte: Kallelse till årsmötet på Sjöbo Gästgifvaregård
Information:
Kerstin Darenius, 070-57 36 772, kerstin_darenius@yahoo.se
Stefan Wengelin, Commee, 070-34 22 138, stefan@commee.se
Annethe Yng, Hästen i Skåne, 073-96 97 420, annethe.yng@live.se

För Styrelsen

Kerstin Darenius

Ordförande