Nyhetsbrev 2, 2014

Bästa medlem!

Vi kommer att förlägga vårt årsmöte till nedanstående kurs!
Plats: Radisson Blu, Uppsala
Tid: 4/12 2014 ca kl 18.00

Väl mött!

För Styrelsen

Kerstin Darenius
Ordförande

OBS! Senaste anmälningsdag är 17 oktober.
Anmäl dig här