Nyhetsbrev 2, 2011

Hästar i vatten

Bästa medlem i föreningen!

Advent är väntans tid, väntan på bättre tider, när ljuset återvänder och vi slipper det kompakta mörker som just nu råder.

Vårmötet är planerat till Norrköping 31/3-1/4 2012. Ja, vi vet att det är sent, men det är omöjligt att lägga det tidigare i mars på grund av bruksprov, avelsvärderingar, årsmöten & avelskonferenser. Temat för mötet blir ”Du är vad du äter”, det gäller i högsta grad även för hästen. Med andra ord ”Foder och foderrelaterade problem”. Vår huvudtalare blir Agr.dr. Cecilia Müller, SLU som lär oss att bedöma grovfodrets kvalitet, hö kontra hösilage etc. Sedan bygger vi på med svenska föreläsare om foderkvalitet, endofyter, insulinresistens, fång, myopati, tänder, kolik, mm. Vi kommer som vanligt att bjuda in hingsthållare, seminassistenter & hästägare, det blir ett program som alla kommer att ha nytta av. Även denna gång blir det en konsert väl värd att minnas, Symfoniorkesterns Jubileumsshow, inget Norrköpingsmöte utan bra underhållning!

Fölkursen ”Rossdales foal care” anordnas i Newmarket, England, 11-13 januari 2012. Det finns ett fåtal platser kvar och kursavgiften är £900. Som medlem i vår förening har du möjlighet att deltaga till ett rabatterat pris, £875, ange att du är medlem i SSVA. Det är redan ett tiotal svenskar anmälda. Det finns buss från flygplatserna i London till Newmarket/Cambridge, så det är enkelt att resa. Inkvarteringen är billig och det ingår studiebesök på Rossdales Equine Hospital & The Jockey Club, därtill mycket god mat. Du träffar veterinärer från många länder på en riktigt bra kurs! www.whorlpublishing.co.uk

Lena Nyström har lyckats med bedriften att föda upp, matcha och deläga den bäst betalda hästen på Oldenburgs auktion nyligen i Vechta, Tyskland. Hingsten köptes av en amerikanska för E 800 000, inte illa för en svenskfödd häst. Grattis Lena, du är väl värd denna framgång! Hingsten finns omnämnd på Ridsports hemsida under rubriken ”Bäst, dyrast och vackrast”. www.tidningenridsport.se/avel

Avelsverksamheten på Flyinge skall läggas ned. Det känns som en nationell tragedi & en stor förlust för häst-Sverige. Ordföranden i de Europeiska statsstuteriernas intresseorganisation, Bernard Maurel, Landgestüt Marbach har skrivit till landsbygdsminister Eskil Erlandsson och ifrågasatt beslutet. Han argumenterar att de långsiktiga skadorna från förlusten av värdefull genbas, kunskap och kontinuitet är mycket större än de kortsiktiga besparingarna.

Rapporteringen av dräktighet/brunst behöver fler användare! Systemet fungerar bra och många av dem som rapporterat har tyckt att det varit lätt och roligt! För att vi skall få användbara listor är det viktigt att just Durapporterar! Programmet stängs automatiskt 31/12 kl 24.00! Alla resultat som rör 2011 måste alltså rapporteras innan detta klockslag.

Om du inte tidigare varit med i rapporteringen så är det din tur att dra ditt strå till stacken nu! Vi behöver några uppgifter som skickas till kerstin_darenius@yahoo.se:

1. Namn på de stationer du vill rapportera resultat från.
2. Namn på de personer på varje station som kommer att rapportera in
resultat. Det kan vara du själv eller någon annan, t ex
stationsansvarig, eller båda.
3. Det lösenord som respektive person vill använda.
4. Om du istället för rapportering via nätet väljer att rapportera via blankett

Du som har rapporterat förut vet hur det går till: gå in på www.stuteriveterinarerna.se/rapportering. Har du glömt ditt användarnamn & lösenord skicka ett mail så får du uppgifterna.

Dräktighet/brunst är det bästa måttet på fruktsamheten hos hingstar och det verktyg som vi behöver för att undvika att lägga ner arbete på sperma som inte fungerar. Särskilt viktigt är det för fryst sperma, eller hur? Ingen ansvarig avelsorganisation, med hingstar i seminverksamhet, har i dagsläget redovisning av hingstarnas fruktsamhet i form av dr/br. Bäst till ligger ridhästarna där ASVH numera publicerar dräktighetsresultat från hingstar som har betäckningslicens www.asvh.se/avel/siffror-och-statistikOrganisationerna för travare och för ridponnyer redovisar endast antalet betäckta ston och födda föl, vilket innebär att fruktsamhetssiffrorna i princip är >1 år gamla. För travare gå till www.travsport.se  klicka på avel & uppfödning och sedan på avelshingstar, så hittar du ett utdrag ur Avelsvärderade hingstar. För ridponnyer gå till www.asrp.se  därefter avel & betäckningsstatistik.

Hemsidan är under utveckling (sic!) och vi hoppas kunna presentera det färdiga resultatet i januari 2012. Den öppna startsidan kommer att innehålla information om föreningen, hur man blir medlem, aktuella nyheter och ett annonstorg för köp/försäljning av t ex utrustning. Alla medlemmar kommer att erhålla inloggningsuppgifter för att komma in på de stängda sidorna.

Medlemsavgiften är 200:- och inbetalas på föreningens BG 5140-2196 eller PG 10 32 33-3. Om du inte betalt för 2011, så gör det nu!Det är lätt att tro att man betalt, åren flyter ihop, men det är enkelt att kontrollera via dina utförda betalningar på Internet.


Det är kärva tider för stuteribranschen med dåliga priser på Elitlopps- och Kriterieauktionerna, sjunkande betäckningssiffror och en del uppfödare som ger upp. Snart bör botten vara nådd och då finns det bara en väg, uppåt!

God Jul & Ett Gott Nytt 2012!

Till er alla från oss alla i Styrelsen
Kerstin Darenius
Ordförande