Nyhetsbrev 1, 2015

Två hästar

Bästa medlem!

Vad finns att säga om säsongen 2015? Jo, med hjälp av fleeceväst & thermobyxor har vi klarat av den även om det varit blåsigt, grått och kallt. Vi fick ett litet avbrott i kylan några dagar i slutet av juni, sen var det lika kallt igen. Det har ju trots allt varit ett bra arbetsväder, inte för varmt och väldigt lite flugor & bromsar på mina breddgrader. I augusti fick vi lön för mödan, de flesta ston är trots allt dräktiga och solen har flödat över oss.

Ny seminförfattning

Redan 10 mars kom Jordbruksverket med den utlovade nya seminförfattningen som gäller från 1/4 2015.

Undertecknad har tillsammans med Johan Hellander suttit med i arbetsgruppen som arbetat fram förslag till författningens utformande tillsammans med Märta North & David Slottner från Jordbruksverket. Föreningen var även med som remissinstans och styrelsens remiss-svar till JV hittar du här. Vi fick inte igenom alla våra förslag, men en del. Det som är nytt i författningen är bl a att CEM-proven inte är fyra utan tre och att de skall tas med minst en veckas mellanrum vid frysning av sperma/export inom EU. Man har tagit bort provet från sperma/försekret, vilket kanske minskar möjligheten att hitta CEM. Å andra sidan kan alla prov tas utan spermasamling, vilket gör det lättare att ta alla proven hemma där hingsten står.

Vi fick tyvärr inte igenom vårt förslag om bibehållet krav på deklaration av sperman vid transport när det gäller koncentration, motilitet, spädningsvätska, spädningsgrad etc. Vi får hoppas att stuterierna ändå fortsätter redovisa detta i transportspermajournalerna. Däremot omintetgör det tyvärr vår strävan att få utländska hingststationer att redovisa spermakvaliteten, för såväl kyld som fryst sperma. Vårt förslag om förbud att frysa EVA-positiv sperma för användning i seminverksamhet fick vi däremot gehör för.

Det viktigaste i författningen är att det är du som ansvarig seminveterinär som avgör om och när stona skall undersökas! De flesta av oss undersöker stona inför varje seminering, med få undantag, det tänker vi fortsätta med för optimalt resultat!


Avelskrönika i Show Jumping

I senaste numret av Show Jumping, Hopphästklubbens* tidskrift, anklagas vi stuteriveterinärer för att inte vara tillräckligt hängivna i vårt arbete. Det är Peter Ljungcrantz som skrivit Avelskrönikan från ett till synes snävt skånskt perspektiv. Det känns som ett slag i ansiktet, när man ägnat en stor del av sitt yrkesliv till just hästreproduktion. Vi är många som ägnat 20-40 somrar till stuteriverksamhet med allt vad det innebär av tidiga morgnar, sena kvällar och långa arbetsdagar under årets kanske bästa månader. Förr, när vi seminerade >16 000 ston kunde man få betalt för sitt arbete, nu när vi är nere i 6-8 000 ston är det många som arbetar ideellt. Vi avser att svara, kom gärna med synpunkter!

*Hopphästklubben har bytt namn till Club Show Jumping Scandinavia.

http://issuu.com/hhklubben/docs/sj_1503_webb/1?e=2492408/13912299

Avelskrönikan hittar du på sidan 9!

Höstmötet
The Late Pregnant Mare skulle bli temat för höstens möte, 20-21 november på Skytteholm. Vi hade bjudit in Dr. Stefania Bucca, Qatar att föreläsa om sen dräktighet och vilka möjligheter vi har att med ultraljudets hjälp ställa diagnos & prognos om dräktighetens vidare förlopp. Kursen skulle hållas i samarbete med Menhammar Stuteri och planen var en dags föreläsningar på Skytteholm följt av en dags wet-lab med dräktiga ston på Menhammar. Stefania fick tyvärr inte tillstånd av sin arbetsgivare, Qatar Racing & Equestrian Club, att resa ut. Det får alltså bli ett annat år…

How to Breed a Champion är titeln på Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen och Svensk Travsports avelsseminarium 13-14 november på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Vi har reserverat ett antal platser för våra medlemmar och avser att hålla vårt årsmöte där. Det blir ett utmärkt tillfälle att bredda våra kunskaper om travaveln!
http://www.asvt.se/how-to-breed-a-champion.php 

Kostnaden för Avelsseminariet, 1.5 dag, en övernattning och alla måltider (exkl. dryck till middagen på fredag kväll) är egentligen 2 600:- + moms
(3 250:-) + en efteranmälansavgift på 200:- + moms. Vi har förhandlat bort den senare avgiften och sponsrar dessutom våra medlemmar med 600:- + moms (=750:-) så kostnaden för dig blir 2 000:- + moms = 2 500:- som betalas in på föreningens BG 5140-2196. Anmälan är bindande.

Anmälan görs till Micke Bremberg vet.bremberg@telia.com, 0708-32 84 84, senast 1 oktober!
Ange:

  • Faktureringsadress
  • Om övernattning önskas, enkel/dubbelrum och vem du ev. delar rum med
  • Ev. önskemål om specialkost

ISER
International Symposium on Equine Reproduction har arrangerats vart fjärde år sedan 1974. Nästa konferens skall hållas 2018 i Qatar, där ovannämnda Qatar Racing & Equestrian Club står som värd. Mötet är öppet enbart för 300 deltagare, där de flesta är forskare. Denna gång anordnas dock i samband med ISER även ett möte för kliniker där man kan anmäla sitt intresse för deltagande redan nu. Om du inte kan anmäla dig via länken kan du skicka en intresseanmälan till Peter.daels@UGent.be


Dräktighet/brunst

Stoägarföreningen bad oss 2014 om hjälp för att få veta om det är skillnad i dräktighet/brunst för centrifugerad respektive ocentrifugerad sperma hos ridhästarna. Vi har gjort en preliminär sammanställning med följande resultat:


Importsperma, centrifugerad sperma: 606 ston, 910 br, 53-54% dr/br

Sverige, ocentrifugerad sperma: 1 030 ston, 1 867 br, 60-61% dr/br

Sverige, centrifugerad sperma: 123 ston, 202 brunster, 45-46% dr/br. 

Det vore väldigt bra om vi kunde få in årets resultat nu i september- oktober, så att vi kan få säkrare siffror. Vi kommer även att sammanställa resultaten från fryst sperma och från andra raser än ridhästarna. Har du inte tidigare rapporterat: Kom med! Förutom att det ger oss ett bättre underlag så får du även lättare att följa upp dina egna resultat. Gå in på www.stuteriveterinarerna.se logga in på medlemssidan med hingst och hingst, titta på Läsvärt, längst upp hittar du en manual och de blanketter du behöver för att sammanställa dina resultat. Skicka sedan ett mail till kerstin_darenius@yahoo.se och tala om vilken/vilka seminstationer du vill rapportera från så får du inloggningsuppgifter från mig.

Medlemsavgift
Strategin med fakturering av medlemsavgiften har fungerat över förväntan, vi har >120 registrerade medlemmar varav nästan 100 betalt årets medlemsavgift. Håll gärna medlemsuppgifterna om telefon, adress mm aktuella genom att gå in i medlemsregistret på den inloggade sidan och skicka ett mail till vår webmaster anders.ganheim@gmail.com vid ändringar. Om du inte kommer ihåg om du betalt medlemsavgiften eller ej hittar du även uppgift om det i medlemsregistret. Gå in på www.stuteriveterinarerna.se logga in med hingst och hingst, klicka på medlemsregistret och sedan på ditt namn så ser du alla dina uppgifter. Avgiften är oförändrad 200:- och du betalar in den på BG 5140-2196. Om du är bosatt utomlands hittar du IBAN- och BIC-koder längst upp i medlemsregistret.
Väl mött i höst!

För Styrelsen
Kerstin D.
Ordförande
070-57 36 772