Nyhetsbrev 1, 2014

Två hästar i vatten

Bästa medlem i föreningen!

I juni var det nära frost på mina breddgrader, jag behöll termobyxorna på till långt efter midsommar. Nu är det istället extremt varmt i hela landet, vilket stona klarar bra även om det kan vara svårt med bromsarna. Det är värre för hingstarna med temperaturregleringen av testiklarna, de bör hållas inne när det är som varmast för att bibehålla en bra spermakvalitet.

Importerad sperma

På travsidan har vi ett bra läge då det importeras fryst sperma framförallt från USA och Frankrike. Här har vi sedan länge seriösa agenter som sett till att sperman som kommer in i landet har god kvalitet och stationen får i allmänhet så många doser som behövs för att få stoet dräktigt. Huvuddelen av kostnaden betalas sedan vid levande fött föl. Kyld importerad sperma förekommer i stort sett inte alls hos varmbloden, hos kallbloden från Norge.

Bland ridhästarna har vi en helt annan struktur, här väller det in såväl kyld som fryst sperma som ofta inte håller måttet. Förutom att sperman inte alltid åtföljs av lagstadgade EU-papper är den inte sällan av undermålig kvalitet. Det skickas små doser med sämre progressiv motilitet och genomgående uppvisar sperman måttlig-riklig växt av bakterier. Man säljer den frysta sperman per dos och för den kylda betalar man i allmänhet hela avgiften direkt, som en språngavgift. Minimikrav för fryst sperma är att det finns en deklaration från avsändaren om antalet strån/dos, det saknas i många fall. Från ett seriöst lab. får man dessutom angivet hur många progressivt rörliga spermier som beräknas finnas i en dos. Det finns agenter för en del av sperman, men stationen/stoägaren kan även beställa sperma direkt från vissa stuterier. Vi lägger ner ett stort arbete på något som kanske inte har en chans att fungera och stoägaren köper grisen i säcken. Det är fullständigt oacceptabelt och kan knäcka vilken stuteriveterinär som helst!

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur, SJVFS 2012:6 Saknr. M4

Detta yttrande underskrivet av Christina Olsson, Avd. chef avel, ST, Emma Thorén Hellsten, Avelsledare ASVH, Christina Storm, Verksamhetsledare SH, Göran Häggberg Nationell Avelsledare, SIF och Göran Åkerström, Veterinäravdelningen ST skickades till Jordbruksverket 2013. Eftersom Jordbruksverket inte kom med några svar på alla de frågor som ställdes där skrev Styrelsen för Svensk Stuteriveterinärförening ett svar till de berörda organisationerna i mars 2014. Detta hoppades vi skulle räta ut en del frågetecken. Våra svar finns med röd text. Remiss till jordbruksverket

Paneldebatt på Flyinge

Hopphästklubben bjöd in till en paneldebatt på Flyinge 14 mars 2014 ”Ändrade seminregler – ett måste om svensk varmblodsavel skall överleva”. HK Vårmöte 2014 Det blev en annan besättning i panelen, Emma Thorèn var inte med på grund av slutdiskussioner angående hingstarna i Bruksprovet och Peter Ljungcrantz ersattes av Staffan Hammarskiöld. Tyvärr var det en väldigt hatisk och hätsk stämning i auditoriet redan från början. Där fanns en seminassistent som tänkte lära sig rektalisera, kunde vi inte ordna en liten kurs så skulle han åka utomlands och lära sig. En stoägare hade åkt över Sundet och seminerat nästan gratis. En hingsthållare ställde sig upp flera gånger och upprepade att han inte fick tag på en kunnig veterinär, den nuvarande var oduglig och dessutom dyr. Vi vet ju att vissa stationer är svåra att samarbeta med och inte klarar att behålla sina kompetenta veterinärer. Dessutom kan det finnas veterinärer som inte passar för det här gebitet. David Slottner, Anders Gånheim och jag försökte hålla ställningarna och förklara varför seminförfattningen ser ut som den gör och varför vi veterinärer även fortsättningsvis bör undersöka ston.

Debatten mynnade ut i att de dåliga tiderna för hästaveln över huvud taget gör det svårt att betala för såväl semintjänster som för utbildning av hästarna. Detta är inte något unikt för Sverige, det gäller i stora delar av världen och följer det allmänna konjunkturläget.

Ridsports webbdebatt

Paneldebatten på Flyinge blev startskottet för Ridsports webbdebatt angående semin www.tidningenridsport.se/avel/semindebatten/ De har tjatat på vår medverkan, inte så smart att starta en webbdebatt under avelssäsongen när vi har andra prioriteringar. Nu har jag skrivit ett svar och hoppas att det blir slutet för denna debatt.

Inbjudan till att medverka i arbetsgrupp för seminverksamhet med häst

Jordbruksverket bjöd in undertecknad och Johan Hellander till arbetsgruppen. Inbjudan arbetsgrupp hästsemin De organisationer som valt ut deltagarna är Nationella Stiftelsen, LRF och Sveriges Veterinärförbund.

Första mötet var 14 april då vi gick igenom seminförfattningen för häst, M4, först översiktligt och sedan i detalj. När vi kom in på paragrafen där det står att gynekologisk hälsokontroll skall utföras inför varje seminering började det hetta till lite. Några i gruppen, som är uppfödare och även seminassistenter, ville ändra skrivningen till att sto skulle genomgå gynekologisk hälsokontroll inför varje seminomgång = varje brunst. Det tyckte jag inte var något bra förslag, det skulle öppna för en undersökning per brunst och sedan fritt fram att seminera. Jag föreslog istället att man återgår till den tidigare skrivningen med gynekologisk hälsokontroll inför seminering, men formulerar det så att det är veterinären som ansvarar för seminverksamheten som i varje enskilt fall avgör om och när ett sto skall undersökas. Att ansvaret nu, liksom förr, ligger på ansvarig veterinär beror på vårt ansvar för smittskydd, djurskydd och riskerna för antibiotikaresistens.

Nästa möte var 27 maj och då hade underlag tagits fram av JV och deltagarna i gruppen för att jämföra reglerna för seminverksamhet med häst i olika länder i Europa. Reglerna avseende kravet på utbildning av veterinärer för AI-verksamhet varierar mycket mellan länderna, liksom utbildningen av seminassistenter. Det enda landet som har en utbildning i rektalisering av ston för icke veterinärer är Frankrike, där statsstuterierna har en utbildning för sina anställda. Länkar

Några timmar ägnades även att gå igenom seminregler, struktur och resultat för nötkreatur i Sverige. Dräktighetsresultaten där är inte alls så bra som vi tidigare trott. Om man översätter deras siffror till dräktighet/brunst hamnar man strax över 50%. Där har ändringen i strukturen till stora besättningar med lösdrift nog bidragit, liksom mer högpresterande kor och större andel djurägarsemin.

Arbetsgruppen träffas igen den 25 september och den 26 september har Jordbruksverket bjudit in till ett samrådsmöte inför revidering av föreskrifter avseende avelsarbete och seminverksamhet med häst där ett stort antal organisationer är inbjudna. Inbjudan avel

Vårdhygien

Höstens möte på Skytteholm om Vårdhygien var välbesökt och gav kunskaperna vi behöver för att åstadkomma en Vårdhygienplan. Våra föreläsare var Ulrika Grönlund-Andersson, SVA och Ulf Lövdahl, Länsstyrelsen Västra Götaland som höll ställningarna trots att vår vårdhygiensjuksköterska tvingades ge återbud i sista stund på grund av sjukdom hos nära anhörig. Dessutom föreläste Johan Hellander, Menhammar och undertecknad om hur man praktiskt löser profylax & hygien ute på stuterierna.

Årsmötet 2013

Årsmötet var också välbesökt och vi hade i år inte mottagit någon motion, så det blev ett lugnt möte, till skillnad från 2012. Vår nestor och gode vän Lars Garmer gick bort en månad före årsmötet och vi som var ”Garmers flickor” tog tillfället i akt att minnas Lars med några roliga historier. Vi tror att han hade uppskattat det istället för en tyst minut.

Ann Gånheim tog initiativ till en grupp som skulle utforma hjälp för medlemmarna att åstadkomma en vårdhygienplan. Ann blev sammankallande och Sussi Demmers & Johan Hellander deltagare i gruppen och deras första utkast hittar du här Utkast Hygienplan. Vi har även fått tillgång till den första hygienplanen på Lövsta Stuteri via Lena Malmgren & Görel Nyman Hygienplan Lövsta. Så här sent på säsongen känns det som att kasta in jästen efter degen, men det kommer nya år och en vårdhygienplan behöver alltid uppdateras.

Infektiös anemi

Det har inte diagnosticerats några hästar sjuka i EIA på nästan 50 år i Sverige, men under senare år har riskerna för att sjukdomen ska återkomma till vårt land ökat. Flera länder har haft utbrott, t ex Irland & Italien och även sporadiska fall har förekommit i Storbritannien, Holland & Tyskland. Vid smittspårning har så gott som samtliga fall kunnat spåras tillbaka till Rumänien. SVA erbjuder nu gratis provtagning med Coggins test på hästar som är importerade från ett EU-land, för att minska risken för att sjukdomen sprids i Sverige. Läs mer i Louise Treiberg Berndtssons artikel, nyligen publicerad i Equilibris, nr 2, 2014. Infektiös anemi

Flyinges historia

Vår medlem Ingvar Fredricson har nyligen slutfört ett gigantiskt arbete med boken ”Flyinge- Hippologi från medeltid till nutid”. Missa inte den!

ESDAR

Från vårt grannland Finland har vi fått en inbjudan att deltaga i European Society for Domestic Reproduction, ESDAR´s möte i Helsingfors 12-13/9 www.esdar.org

The Nordic Equine Veterinary Conference 2015

Hästsektionen står som värd för mötet www.nevc2015.se Det blir ett brett program som även innefattar reproduktion & föl. Patrick McCue är en internationellt välkänd föreläsare från Colorado State University, USA. http://equinescience.agsci.colostate.edu/faculty-staff/mccue-patrick-dvm-phd-dipl-act/ OBS! Billigare registrering före 30/7!

Höstmöte med årsmöte 2014

Ulrika Grönlund, SVA anordnar 4-5 december 2014 ”Infection Control in Equine Breeding Farms” som avslutning på sitt projekt om användning av antibiotika på stuterier. Istället för att arrangera ett eget möte i höst ansluter vi till Ulrikas och förlägger vårt årsmöte dit, torsdag den 4/12, efter slutdiskussionen. Infection control seminar Vi återkommer med mer information under hösten.

Ny inloggning

Vi byter nu inloggning från stuteri och stuteri till användarnamn: hingst och lösenord: hingst www.stuteriveterinarerna.se 

Medlemsavgift

Strategin med fakturering av medlemsavgiften har fungerat över förväntan, vi har >100 betalande medlemmar. Håll gärna medlemsuppgifterna om telefon, adress mm aktuella genom att gå in i medlemsregistret på den inloggade sidan och skicka ett mail till vår webmaster vid ändringar anders.ganheim@gmail.com
Om du inte kommer ihåg om du betalt medlemsavgiften eller ej hittar du även uppgift om det i registret. Vi rensar nu i medlemsregistret och tar bort medlemmar som inte betalt medlemsavgiften de senaste två åren. De får ett separat mail med erbjudande att återinträda som medlemmar efter betald avgift.

Väl mött på höstens & vinterns kurser!

För Styrelsen

Kerstin Darenius

Ordförande