Nyhetsbrev 1, 2013

Häst

Bästa medlem i föreningen!

Vi börjar närma oss slutet på betäckningssäsongen, det känns som den svåraste säsongen någonsin. Stona hade nog påverkats av den långa vintern med mycket kalla nätter i slutet av mars & april. Det har varit massor av konstiga brunster med anovulatoriska folliklar och atypiska gulkroppar, delade brunster och övergångsbrunster långt in i sommaren. Så många stora folliklar som inte gått till mognad har jag aldrig varit med om tidigare.

Spermakvaliteten har också varit synnerligen växlande. Flera hingstar som förra året hade fantastisk sperma har i år en medioker kvalitet. Från min horisont är det en riktigt dålig säsong. Förra året hade jag den bästa dräktigheten/brunst någonsin på kyld sperma, i år är det mycket sämre.

INRA-96

En bra spädningsvätska är A och O för ett gott dräktighetsresultat. Förra året fick några stuterier problem med en viss batch av INRA-96, det blev dåliga resultat framförallt med kyld transportsperma. Initialt syntes inte så mycket på sperman, däremot efter lagring över natt. Den totala motiliteten var godkänd, men inte den progressiva som sjönk katastrofalt. Det är viktigt att inte bara bedöma den totala motiliteten utan även den progressiva. Tyvärr har den progressiva motiliteten försvunnit från transportspermajournalen och i språngrullesystemet har den aldrig varit med.

Det är stor skillnad på en hingst som har 70%-50%-4 och en som har 70%-20%-2 dvs. i det senare exemplet 70% total motilitet, 20% progressiv motilitet och hastighet 2. Hastigheten graderas 1-5 där 1 är mycket långsam, nästan stillastående och 5 är mycket snabb, hyperexciterad. Normal hastighet ligger på 3-4. Det krävs ett bra mikroskop med faskontrast och helst värmebord på mikroskopet för att kunna bedöma sperma korrekt. Alternativt ett varmt lab (+21-24C) med varma glas i värmeskåp/på värmeplatta intill mikroskopet.

INRA-96 är en fin kolloidal lösning med alltför lång hållbarhet och med en antibiotikatillsats av gentamycin (0,105 mg/ml) och penicillin(0.038 mg/ml) som inte håller för långtidslagring. Då jag odlar all mottagen kyld sperma upptäcker jag ibland hingstar där det växer rejält med bakterier. Förutom blandflora har det även varit kraftig växt i renkultur av såväl Staphylokocker, beta-hämolyserande Streptokocker som Pseudomonas & Klebsiella. Givetvis bör hingstar vars sperma har riklig växt i renkultur utredas.

Ett sätt att komma tillrätta med överväxten av bakterier under säsongen kan vara att komplettera INRA-96 med antibiotika. För Gram + bakterier kan det räcka med extra Bensylpenicillin, 3 g löses i 30 ml sterilt vatten för infusion. Denna lösning innehåller då 100 mg/ml, 1 ml tillsätts 100 ml spädningsvätska, som då får koncentrationen 1 mg/ml.

I USA tillsätter man ofta extra antibiotika till INRA-96, men de är inte så oroade/medvetna om resistensproblemen som vi är. I ett försök i Texas tillsatte man Ticarcillin och erhöll då även effekt mot CEM-bakterier, Taylorella equigenitalis, vilket alltså inte den vanliga INRA-96 har. Det som var mest intressant i detta försök var att de fann att INRA-96 ej bör frysas! Efter frysning hade man signifikant lägre total motilitet, progressiv motilitet och plasmamembran-integritet (vilken mättes med Nucleocounter) efter 24 timmars förvaring i Equitainer.

Dean, C.J. et al.(2012) The addition of ticarcillin-clavulanic acid to INRA 96 extender for stallion semen cooling. Equine Veterinary Journal, 44, Suppl. 43, 95-99.

Importerad sperma

På travsidan satsar många uppfödare på hingstar vars avkommor går att sälja till bra pris på auktionerna, därför väljer många fryst importsperma från USA & Frankrike. Vi har agenter som tar in sperman i Sverige och vi har lärt oss vilka hingstar som fungerar bra. För de flesta hingstar är det inga problem att få mer sperma om det behövs. Lägg därtill ett system med betalning vid bokning, insemination och vid levande föl. Här säljer man alltså dräktigheter/födda föl.

Bland ridhästarna är det mest kyld importsperma och vid såväl kyld som fryst sperma betalar man vid språng, man säljer alltså sperma, inte dräktigheter/ födda föl. Det här har medfört att vi får ta emot sperma av mycket varierande kvalitet, ofta små doser och sällan någon varudeklaration av sperman. Därtill kommer mycket sperma in utan giltiga EU-dokument. Det verkar som om sperma som kommer in med t ex TNT och DHL sällan förtullas korrekt. Gränskontrollen känns närmast som ett skämt när sperma skickas med speditionsfirmorna. Skickas däremot sperman direkt med flyg är det en helt annan kontroll. Jag har varit i kontakt med Jordbruksverket och kommer nu att rapportera allt jag har tagit emot från Tyskland, Holland, Belgien & Danmark utan giltiga EU-papper. Frågan är också om inte sperman som kommer från Danmark och packas om i Sverige borde omfattas av den svenska lagstiftningen med krav på deklaration av spermakvalitet.

Dr/br

Augusti är en bra månad för rapporteringen av dräktighet/brunst, lättare nu än på Nyårsafton! Systemet fungerar bra och många av dem som rapporterat har tyckt att det varit lätt och roligt. Det är ett bra sätt att hålla kontroll på sin verksamhet på olika stuterier. För att vi skall få användbara listor är det viktigt att just Du rapporterar! Gå in på www.stuteriveterinarerna.se
Logga in genom att använda stuteri & stuteri.

Om du glömt dina inloggningsuppgifter maila/ring till undertecknad!
Om du inte tidigare varit med i rapporteringen så är det din tur att dra ditt strå till stacken nu! Vi behöver några uppgifter som skickas till kerstin_darenius@yahoo.se :

1. Namn på de stationer du vill rapportera resultat från
2. Det lösenord du vill använda
3. Om du istället för rapportering via nätet väljer att rapportera via
blankett

Höstmöte

Vi planerar för ett årsmöte 12-13 oktober alternativt 19-20 oktober på Skytteholm, Ekerö. Det är en kursgård intill Mälaren med god mat och trevlig miljö. Där kan vi sitta ner framför brasan och ventilera säsongen som gått. Temat vårdhygien ligger bra till med tanke på de hygienplaner vi förväntas åstadkomma i framtiden. Sedan har vi tänkt oss studiebesök på Menhammar och Lövsta stuterier.

Medlemsavgift

Avgiften är oförändrad 200:- och du betalar in den på BG 5140-2196. Om du är bosatt utomlands är IBAN-koden SE08 9500 0099 6018 0103 2333 och BIC-koden NDEASESS, Nordea Bank AB, SE 10571 Stockholm.
Har du glömt om du betalt för 2013? Gå in på hemsidan www.stuteriveterinarerna.se logga in med stuteri & stuteri, klicka på medlemsregistret och leta upp ditt namn så ser du om du betalt eller ej!

Glöm inte att njuta av det som återstår av den svenska sommaren! På mina breddgrader har det varit den finaste sommaren på många år.

För styrelsen
Kerstin D.
Ordförande
011-614 11
070-57 36 772