Nyhetsbrev 1, 2012

Hästar dricker vatten

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING
inbjuder till
Fortbildningsdagar för veterinärer,
hingsthållare, stuteripersonal & hästägare
Tema: Foder & foderrelaterade problem hos häst

Föreläsare:
Cecilia Müller, Inst. Fodervetenskap, SLU, Johan Bröjer, Inst. Hästmedicin, SLU, Ove Wattle, Inst. Hästmedicin, SLU, Per Häggblom, Enhet för kemi, miljö & fodersäkerhet, SVA, Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Åsa Lindqvist, Folk & Fä, Gittan Gröndahl, SVA, Kerstin Darenius, Caballa, Lena Malmgren, MSD Animal Health & Malin Hidgård, Lantmännen Krafft

Innehåll:
Hästen som gräsätare, hur fungerar den? Näringsinnehåll i vallfoder. Hö, hösilage och ensilage – vad är skillnaden? Hygienisk kvalitet i vallfoder – praktiska aspekter. Foderanalyser, mykotoxiner & salmonella. Endofyter. Betesförsök. Giftiga växter.
Foderrelaterade problem som metaboliskt syndrom, insulinresistens, fång, munhålestatus, kolik, botulism, polyneuropati, betesbetingad myopati & reproduktionsstörningar

Plats:
Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping

Tid:
31/3 ca 9.30-16.30 föreläsningar därefter mingel, konsert & middag
1/4 ca 9.00-16.30 föreläsningar

Målgrupp:
Veterinärer, hingsthållare, seminassistenter & övrig stuteripersonal samt hästägare

Språk:
Svenska

Övrigt:
31/3 kl.16.30 Årsmöte i Svensk Stuteriveterinärförening
31/3 kl 19.00 Norrköpings Symfoniorkesters Jubileumsshow med östgötska stjärnorna Magnus Bäcklund, Louise Hoffsten, Hanna Lindblad och Bruno Mitsogiannis. Vi har ett begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller!

Kursledare:
Kerstin Darenius, tel 011-614 11, 070-57 36 772, kerstin_darenius@yahoo.se

Kursavgift:
3 600:- + moms, paketpris som inkluderar föreläsningar lördag och söndag, kompendium, konsert, kaffe/frukt & lunch båda dagarna, mingel, konsert & middag. För andra alternativ: se anmälningsblanketten! Logi tillkommer.
Mötet sponsras av MSD Animal Health & Lantmännen Krafft

Preliminärt program: 
Klicka här för att öppna program i PDF format.

Anmälan:
Senast 1/3 2012 till Louis de Geer konsert & kongress, 601 81 Norrköping, 011-15 50 21, fax 011-15 50 75, kongressbyran@norrkoping.se