Back to Basics – Fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende och behov

Stefania Bucca: Manuskript Assessing the mare for breeding: the warning signs we would like to ignore (ej med på Sånga-Säby pga tidsbrist!) Doppler velocimetry parameters of the equine pregnancy: practical applications of a new tool Fetal gender determination in early and advanced gestation: more than just a genital tubercle Management strategies for the high risk pregnancy [...]

Av |2019-05-15T11:59:35+02:0021 augusti 2018|Internt - läsvärt|0 kommentarer

Infektionskontroll inom hästsjukvård

Sedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:2014 att verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument, som initierats av Hästsektionen inom SVS, är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hästsjukvården. Väl fungerande [...]

Av |2019-05-16T10:08:38+02:0018 juli 2010|Internt - läsvärt|0 kommentarer
Till toppen