START

OM FÖRENINGEN

STYRELSE

BLI MEDLEM

AKTUELLT

LÄSVÄRT

ANNONSTORGET

LÄNKAR

LOGIN

KONTAKT


Svensk Stuteriveterinärförening

Svensk Stuteriveterinärförening bildades 2000 på initiativ av Kerstin Darenius och Anders Gånheim. Föreningens första verksamhetsår var 2001 och ca 100 st veterinärer med intresse för hästreproduktion är medlemmar.

Föreningens verksamhetsmål är att:
Verka för en hög etisk och yrkesmässig standard inom hästreproduktionens område

Verka för goda kollegiala förhållanden tillsammans med Hästsektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Befrämja fort- och vidareutbildning av veterinärer inom hästreproduktionens område samt följa den internationella utvecklingen inom detta område

Vill Du medlem? Sätt in årsavgiften 200 kr på BG 5140-2196. Meddela namn och emailadress på inbetalningen. Du måste vara veterinär för att kunna vara medlem.

 AKTUELLT:

Infektionskontroll inom hästsjukvård

Sedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:2014 att verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument, som initierats av Hästsektionen inom SVS, är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hästsjukvården. Väl fungerande rutiner skyddar hästarna och vid zoonoser även människorna som hanterar hästarna. »


SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA