START

  |  

OM FÖRENINGEN

  |  

STYRELSE

  |  

BLI MEDLEM

  |  

AKTUELLT

  |  

LÄSVÄRT

  |  

ANNONSTORGET

  |  

LÄNKAR

  |  

LOGIN

  |  

KONTAKT

  |  


Publicerad: 2018-08-20

Back to Basics- fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende och behov


Publicerad: 2018-08-19

Program


Publicerad: 2018-08-18

Vidareutbildning för seminassistenter


Publicerad: 2018-08-17

Prislista båda kurserna


Publicerad: 2018-08-16

Konsertbiljetter


Publicerad: 2018-08-16

Anmälan båda kurserna


 

Program


 Preliminärt program lördag 20/10:

08.30-09.30             Kaffe & registrering
09.30-09.35             Välkommen                                                 
 
09.35-10.15        Utfodring av avelsston och unghästar-                       Cecilia Müller
                           I Näringsbehov
10.15-11.00        II Krav på vallfodret                                                     Cecilia Müller
11.00-11.25        Kaffe/frukt
11.25-12.10        Stallion handling for dummies                                    Sue McDonnell
12.10-12.40        Endofyter i grovfoder                                                  Kerstin Darenius
12.40-14.00        Lunch
14.00-14.45        Praktisk utfodring, olika system, foderordning           Cecilia Müller
14.45-15.30        Equine cognition, what is known about how
                           horses perceive, process information and learn         Sue McDonnell
15.30-15.50        Kaffe
15.50-16.25        How to copy nature to optimize results in mares       Dominique Burger
16.25-17.00        Social management and reproductive efficiency
                           in stallions                                                                   Dominique Burger
17.00-                 Avslutning & diskussion
18.45-19.30        Mingel
19.30-                 Konsert & middag
 
 
Preliminärt program söndag 21/10:
08.30-09.00        Registrering & kaffe för dem som enbart deltager på söndagen
09.00-09.05        Välkommen
09.05-09.45        The impact of the MHC on equine fertility                 Dominique Burger
09.45-10.30        Low stress, low-fear handling of equine patients      Sue McDonnell
10.30-10.55        Kaffe
10.55-11.25        Hästen som betesdjur                                                Margareta Bendroth
11.25-12.00        Lösdrifter för olika kategorier hästar                          Johan Hellander
12.00-13.20        Lunch
13.20-14.05        Equine Behavior Bucket List, 10 things I hope that
                           all vets know about horse behavior before I retire     Sue McDonnell
14.05-14.45        Managing a mare and stallion for breeding & sport  Dominique Burger
14.45-15.15        Behöver vi vaccinera våra hästar?                            Lena Malmgren
15.15-15.45        Kaffe                                                                        
15.45-16.45        Case reports in reproduction and behavior              Sue McDonnell
 
16.45-                 Diskussion & avslutning

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA