START

  |  

OM FÖRENINGEN

  |  

STYRELSE

  |  

BLI MEDLEM

  |  

AKTUELLT

  |  

LÄSVÄRT

  |  

ANNONSTORGET

  |  

LÄNKAR

  |  

LOGIN

  |  

KONTAKT

  |  


Föreläsningar
Läsvärt
Ny seminförfattning 2015
Infektiös anemi - En risk för Sverige?
Tvillingar - bör undvikas av fler skäl.
Embryotransfer som affärsidé
Svampgifter i vallgräs ...
Behandling av livmoderomvridning ...
Infektionskontroll inom hästsjukvård


Back to Basics –  fokus på hästhållning utifrån hästens naturliga beteende & behov

 

Margareta Bendroth

Inbjudan Betesväxter till häst - olika arters smaklighet och produktion

Inbjudan Naturbetesmarker - en resurs i vår hästhållning

Inbjudan Sammanfattning Vallkonferens 2017

 

Dominik Burger

Inbjudan Cycle-specific female preferences for visual and non-visual cues in the horse

Inbjudan Effects of ground semen collection on weight bearing on hindquarters, libido, and semen parameters in stallions

Inbjudan Ejaculate Characteristics Depend on Social Environment in the Horse 

Inbjudan Exposure to stallion accelerates the onset of mares’ cyclicity

Inbjudan Female major histocompatibility complex type affects male testosterone levels and sperm number in the horse

Inbjudan High interindividual and intraindividual variation of oxytocin secretion in estrous mares exposed to stallions, but no significant link to mate preferences

Inbjudan MHC-correlated preferences in diestrous female horses

Inbjudan Major histocompatibility complex-linked social signalling affects female fertility

Inbjudan Pattern of social interactions after group integration: A possibility to keep stallions in group

Inbjudan Quality of seminal fluids varies with type of stimulus at ejaculation

Inbjudan Stallion semen quality depends on major histocompatibility complex matching to teaser mare

Inbjudan The Potential Effects of Social Interactions on Reproductive Efficiency of Stallions 

Inbjudan The Swiss National Stud Farm – from yesterday to today 

 

Kerstin Darenius

Inbjudan Endofyter och reproduktionsproblem

Inbjudan Svampgifter i vallgräs och reproduktionsproblem hos häst

 

Johan Hellander

Inbjudan Dräktighet och dräktighetsresultat

Inbjudan Lösdrifter för olika kategorier hästar

Inbjudan Utvärdering och diskussion kring årets transportspermaverksamhet

 

Sue McDonnell

Link to website with more articels

Inbjudan Behavior Problem: Ovaries or Not?

Inbjudan Preventing and Rehabilitating Common Healthcare Procedure Aversions

Inbjudan Low-stress, Low-fear Equine Patient Handling

Inbjudan My Equine Behavior Bucket List: 10 Important Concepts of Horse Behavior with Everyday Relevance to Horse Owners and Veterinarians

Inbjudan Practical review of self-mutilation in horses

Inbjudan Understanding and Implementing Principles of Learning in the Equine Veterinary Practice

 

Logga in

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA