START

  |  

OM FÖRENINGEN

  |  

STYRELSE

  |  

BLI MEDLEM

  |  

AKTUELLT

  |  

LÄSVÄRT

  |  

ANNONSTORGET

  |  

LÄNKAR

  |  

LOGIN

  |  

KONTAKT

  |  


Föreläsningar
Läsvärt
Ny seminförfattning 2015
Infektiös anemi - En risk för Sverige?
Tvillingar - bör undvikas av fler skäl.
Embryotransfer som affärsidé
Svampgifter i vallgräs ...
Behandling av livmoderomvridning ...
Infektionskontroll inom hästsjukvårdSedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:2014 att verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument, som initierats av Hästsektionen inom SVS, är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hästsjukvården. Väl fungerande rutiner skyddar hästarna och vid zoonoser även människorna som hanterar hästarna.

 

Infektionskontroll inom hästsjukvård (PDF)

Logga in

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA